SOUTĚŽNÍ ŘÁD

by BRANDAYS DANCE CUP | aktualizováno 7. 2. 2019

Startovné

100 Kč/osoba, 1 disciplína v týmu.

  • 1. Start – 100Kč/osoba
  • 2. Start – 100Kč/osoba
  • 3. Start – 100Kč/osoba
  • Více startů než 3 jedné osoby v týmu - 50Kč

250 Kč/osoba, jednotlivci.
Po vyplnění přihlášky Vám bude zaslán e-mail s pokyny k platbě.

Vstupné

100 Kč/den/dospělí
60 Kč/den/děti do 15let
Vstupné se platí v hotovosti, na místě označeném jako VSTUPNÉ.

Registrace

Registraci provádějte v Menu/Registrace.
Uzávěrka přihlášek do 31. 3. 2019

Systém hodnocení

Skating systém
TECHNIKA ESTETIKA TÉMA SRÁŽKY
Technika pohybu Kostým Téma
Náročnost prvků Líčení, česání Hudba
Synchron Pomůcky Výraz
Dynamika Kulisy Celkový dojem

Na každou kategorii je přiřazeno 5 hodnotících porotců.

Systém ocenění

V kategoriích PIDI, MINI vyhrává každá soutěžní choreografie v rozmezí 1. – 3. místa, pro všechny soutěžící jsou připravena ocenění. Ostatní kategorie jsou hodnoceny dle tradičního systému, nikdo však neodchází s prázdnou, pro všechny soutěžící je připravena odměna.

Pravidla účasti taneční soutěže

Hudba

Hudbu posílejte současně s přihláškou na e-mailovou adresu: hudba@dancecup.cz
HUDEBNÍ NAHRÁVKA NESMÍ PŘEKROČIT STANOVENÝ LIMIT, tzn. 2 – 4 min./choreografie.
Záložní hudbu mějte prosím s sebou na flash disku či CD, řádně popsanou.

Kostým

Kostým musí být přizpůsoben věkové kategorii, nesmí být viděno pohlaví, poprsí, pozadí a spodní prádlo.

Obuv

Obuv musí být zvolena dle soutěžní kategorie, musí být čistá a vhodná do prostor tělocvičny.

Kulisy a pomůcky

Kulisy a pomůcky musejí být vhodně zvoleny – dle věku soutěžících, taneční kategorie.
Kulisy nesmí přesahovat více jak 20% taneční plochy.
Kulisy a pomůcky musí být řádně voleny a zabezpečeny, aby nedošlo k poranění soutěžících či diváků a nesmí zanechat na ploše nepořádek, popřípadě jej musí vedoucí taneční skupiny ihned po skončení choreografie odstranit.

Prostory pro přípravu soutěžících

Prostory pro soutěžící (šatny) jsou řádně vyznačeny cedulí s názvem taneční skupiny. Je přísně zakázáno cedule přelepovat či poškozovat.

Soutěžní plocha

Soutěžní plocha o výměře 12x14m nesmí být využívaná nikým jiným, než právě vyhlášenou soutěžní choreografií a jejich členy, výjimkou je pouze přední část soutěžní plochy, kde je povoleno být jako trenér vyhlášené soutěžní choreografie, avšak nesmí zasahovat do soutěžní plochy a zároveň bránit porotcům v jejich hodnocení.
Prostorové zkoušky jsou možné pouze do zahájení.

Prostory mimo soutěžní plochu určenou pro soutěžící 

Mimo soutěžní plochu určenou pouze pro soutěžící (spodní část sportovního areálu), se mohou libovolně pohybovat ti, kteří jsou označeni barevnou páskou. 

Prostory mimo soutěžní plochu určenou pro veřejnost

Pro rodiče a diváky je vymezen prostor v horní části sportovního areálu, kde je možnost využít občerstvení,  toalety a kuřácký koutek.

Sportovní chování a fan-cluby

Na soutěži jsou povoleny různé fandící pomůcky – řehtadla, bubínky, píšťalky, plachty, pokřiky apod., avšak buďte prosím ohleduplní k soutěžícím i k divákům.


Prosíme, aby všichni dodržovali pravidla sportovního chování a zachovali tak zdravého sportovního ducha. Jsme soutěž, kde se utkají sice konkurenční kluby, ale zároveň se podporujme navzájem – všichni přece děláme to, co nás baví a spojuje „TANEC“.

ZA NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL BUDOU UDĚLOVÁNY SRÁŽKY, KTERÁ SE POTÉ ZAHRNOU DO SYSTÉMU HODNOCENÍ A MOHOU TAK VÝRAZNĚ OVLIVNIT VAŠE UMÍSTĚNÍ V TANEČNÍ SOUTĚŽI.

Pořadatel taneční soutěže si vyhrazuje práva na změnu soutěžního řádu, pravidel taneční soutěže a časového harmonogramu.